愛媛県 高知県 香川県 徳島県

ทริป 5 วัน รอบชิโกกุ ผ่านทางโตเกียว

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ → ท่าอากาศยานฮาเนดะ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานฮาเนดะ → ท่าอากาศยานโทคุชิมะ → พิพิธภัณฑ์อะวะโอโดริ → น้ำวนนารุโตะ → ที่พักภายในเมืองโคโตฮิระ
วันที่ 3 โคโตฮิระ → ศาลเจ้าโคโตฮิระกู → โรงเรียนอุด้งนาคาโนะ (โคโตฮิระ) → หุบเขาโอโบเคะ → ที่พักในโดโกะออนเซ็น
วันที่ 4 โดโกะออนเซ็น → ปราสาทมัตสึยามะ → สวนนันราคุเอ็น → สวนสาธารณะทาสึคุชิไคอิคิ & เรือท้องกระจก → ที่พักในหมู่บ้านอะชิซุริออนเซ็น
วันที่ 5 หมู่บ้านอะชิซุริออนเซ็น → แหลมอะชิซุริ → เรือบ้านยาคาตะบูเนะแม่น้ำชิมันโตะ → ร้านคุโรชิโอะอิจิบังคัง → พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ → ที่พักในจังหวัดโคจิ
วันที่ 6 วัดชิคุรินจิ → ตลาดฮิโรเมะ → ท่าอากาศยานโคจิเรียวมะ → ท่าอากาศยานฮาเนดะ
วันที่ 1
ท่าอากาศยานฮาเนดะ
เครื่องบิน (1 ชม. 20 นาที)

ท่าอากาศยานโทคุชิมะ
รถยนต์ (ประมาณ 30 นาที)
1

วันที่ 1

พิพิธภัณฑ์อะวะโอโดริ

 • พิพิธภัณฑ์อะวะโอโดริ
The world-famous Awa Dance can be viewed all year round at this dance hall. The first floor is home to an information desk and shop area for local products and tourist information. On the second floor is the Awa Dance library and an exhibition hall. The third floor is home to a museum, and on the fifth floor is the station for the ropeway to the top of Mt. Bizan.
รถยนต์ (ประมาณ 30 นาที)
2

วันที่ 1

น้ำวนนารุโตะ

 • น้ำวนนารุโตะ
The magnificent whirlpools in the Naruto Straits can be enjoyed from several vantages. One option is the observatory built below the Naruto Bridge, offering a variety of views through glass viewing panels from a height of 45m above the sea. For an up-close and personal view of the whirlpools, why not try taking a ride on one of the regular sightseeing boat trips available?
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม. 30 นาที)
3

วันที่ 1

ที่พักภายในเมืองโคโตฮิระ

 • ที่พักภายในเมืองโคโตฮิระ
ภาพถ่ายที่พักเป็นภาพ
วันที่ 2
รถยนต์ (ประมาณ 10 นาที)
4

วันที่ 2

ศาลเจ าโคโตฮิระกูู

 • ศาลเจ าโคโตฮิระกูู
This is a popular shrine, commonly known as Konpira-san. It is the head shrine of "Kotohira" or "Konpira" shrines in Japan and has been worshiped since ancient times as "the God of the Sea".
There is an extremely long staircase, consisting of 1,368 steps. The area around the shrine is crowded with many shops such as cafes, teahouses, souvenir shops and udon restaurants. You can rent a walking stick and go for a stroll or take a ride in a "kago" palanquin and enjoy the sights as you are carried around.
รถยนต์ (ประมาณ 5 นาที)
5

วันที่ 2

โรงเรียนอุด้งนาคาโนะ (โคโตฮิระ)

 • โรงเรียนอุด้งนาคาโนะ (โคโตฮิระ)
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม. 30 นาที)
6

วันที่ 2

หุบเขาโอโบเคะ

 • หุบเขาโอโบเคะ
An emerald green water surface, white rock faces, and cliffs jutting straight up to the sky are colored by fresh verdure in spring and by colored leaves in autumn. Three kilometers downstream from Oboke is the place called Koboke.
รถยนต์ (ประมาณ 2 ชม. 10 นาที)
7

วันที่ 2

ท่ีพักในโดโกะออนเซ็น

 • ท่ีพักในโดโกะออนเซ็น
Dogo Onsen Honkan is thought to be the oldest hot spring in Japan is mentioned in the ancient texts of the Kojiki and Manyoshu. The main building, a three-storey castle-style wooden structure has been designated an Important Cultural Property. The bathhouse is an iconic feature of Matsuyama in the novel “Botchan” and many other masterpieces of literature and film. After enjoying the smooth hot spring water, put on a Yukata robe, stroll around the local streets full of culture, and get into the spirit of this Onsen town. A new annex “Asuka-no-Yu”, adopting the architectural style of the 6th to 8th centuries, will be opened in September 2017.
วันที่ 3
รถยนต์ (ประมาณ 10 นาที)
8

วันที่ 3

ปราสาทมัตสึยามะ

 • ปราสาทมัตสึยามะ
Matsuyama Castle, in the style of the Momoyama period, is one of Japan’s few original surviving castles. Its 21 buildings are listed as Important Cultural Properties, and the castle is regarded as one of the three best ‘Renritsu-shiki Hirayama-jiro’ (Renritsu-shiki: an architectural style where the top castle tower is in the centre with smaller towers on either side; Hirayama-jiro: a castle built on a hill on a plain). The towers are all connected to defend the main castle building. The castle is a well-known symbol of Matsuyama and is written about in the prologue of the novel, “Clouds Above the Hill” by Ryotaro Shiba. It has been and will be guarding the city of Matsuyama for centuries!
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม. 45 นาที)
9

วันที่ 3

สวนนันราคุเอ็น

 • สวนนันราคุเอ็น
Nanraku-en is the largest Japanese garden in Shikoku, over four times as large as the Hanshin Koshien baseball stadium. The garden was created using the pre-eminent techniques of modern garden design. Designated as one of the “Best 100 Urban Parks in Japan”, the garden presents beautiful scenery based on the themes of “mountain, village, city, and the sea”. Come and experience the beauty of Japanese nature through each of the four distinctive seasons. The 30,000 irises in bloom around May are a particular visitor favourite!
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม. 50 นาที)
10

วันที่ 3

สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)

ไปทะเลเพื่อดูแนวปะการังสีขาวอนุสรณ์ทางธรรมชาติ
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
 • สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ (Tatsukushi Marine Park)
"สวนสาธารณะทัทสึคุชิไคอิคิ" ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลทางตอนใต้สุดของโคจิ เป็นสวนสาธารณะที่ถูกกำหนดให้เป็นสวนสาธารณะแห่งชาติกลางทะเลแห่งแรกของญี่ปุ่น ในท้องทะเลที่อบอุ่นตลอดทั้งปีเป็นที่อาศัยของปะการังที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและสัตว์ทะเลต่าง ๆ ได้รับความนิยมโดยเป็นสถานที่ชมท้องทะเลด้วยเรือก้นกระจกและการดำน้ำ ตามแนวชายฝั่งทะเลจะมีหินรูปทรงประหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการรับคลื่นลมมาเป็นเวลานานและมีจุดที่มีทิวทัศน์ที่หายาก ทำให้ทัศนียภาพอันน่าประทับใจเช่นนี้เป็นจุดชมวิวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีชายฝั่งชื่อ "ชายฝั่งมิโนโคชิ" (แปลว่ายังดูไม่ครบ) ว่ากันว่า "คูไค" พระที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตั้งชื่อนี้จากการที่ดูยังไม่ครบทั้งหมด เป็นเพราะไม่สามารถเดินดูโดยรอบได้ทั้งหมดเนื่องจากความกว้างและความชัน
รถยนต์ (ประมาณ 40 นาที)
11

วันที่ 3

ที่พักในหมู่บ้านอะชิซุริออนเซ็น

 • ที่พักในหมู่บ้านอะชิซุริออนเซ็น
วันที่ 4
เดิน (ประมาณ 5 - 10 นาที)
12

วันที่ 4

แหลมอะชิซุริ

แหลมทางตอนใต้สุดของเกาะชิโกคุ ชมทัศนียภาพแบบไดนามิก
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
 • แหลมอะชิซุริ
"แหลมอะชิซุริ" เป็นแหลมทางตอนใต้สุดของเกาะชิโกกุ จากหอชมวิวจะมองเห็นทิวทัศน์มากกว่า 270 องศา และรู้สึกได้ถึงความกลมของโลกแบบไดนามิก บนหน้าผาจะมี "ประภาคารแหลมอะชิซุริ" ซึ่งเป็นประภาคารขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งและเป็นสัญลักษณ์ของแหลมแห่งนี้ ที่นี่มีพืชกึ่งเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และดอกคามิเลียจำนวนมาก เช่น ดอกคามิเลียญี่ปุ่นและดอกคามิเลียแอปเปิล เป็นต้น โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "แหลมคามิเลีย" ที่ชายฝั่งทะเลทัทสึคุชิและชายฝั่งมิโนโคชิที่อยู่ใกล้เคียงสามารถนั่งเรือก้นกระจกที่จะเห็นปะการังและปลาเขตร้อนจากด้านบนกระจก
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)
13

วันที่ 4

เรือบ้านยาคาตะบูเนะแม่น้ำชิมันโตะ

 • เรือบ้านยาคาตะบูเนะแม่น้ำชิมันโตะ
"หนึ่งในชื่อแทนของจังหวัดโคจิ คือ “จุดสิ้นสุดของสายน้ำใส” ที่ซึ่งมีสะพานจมน้ำสาดะที่มีเสน่ห์ ทิวทัศน์ที่งดงามและแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ"
14

วันที่ 4

Saltybe

สามารถทดลองทำเกลือตากแห้งด้วยแสงแดดได้จากทะเล ลม และพระอาทิตย์
 • Saltybe
 • Saltybe
 • Saltybe
 • Saltybe
 • Saltybe
 • Saltybe
 • Saltybe
ในวันอากาศดีเราจะนำน้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่มาตากแห้งและคนให้เข้ากัน จนได้เกลือแสงอาทิตย์ที่มีรสชาติหวานอร่อย ที่โซะรุทีบ หลังจากเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่น้ำทะเลจนถึงเก็บเกลือขึ้นมา จะได้ลองคนเกลือจริงและสามารถดูการตกผลึกของเกลือได้ด้วยตาคุณเอง และจะให้คุณได้กรองสิ่งสกปรกออกและนำเกลือขวดเล็กกลับไปเป็นของฝาก สำหรับเกลือที่ใช้บำรุงผิวให้เนียนนุ่มก็อยู่ในกิจกรรมการผลิตเกลือด้วยเช่นกัน
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม.)
15

วันที่ 4

ร้านคุโรชิโอะอิจิบังคัง

ร้านเฉพาะทางด้านปลาคัตสึโอะที่สามารถลองย่างบนฟางได้ด้วยตนเอง
 • ร้านคุโรชิโอะอิจิบังคัง
 • ร้านคุโรชิโอะอิจิบังคัง
 • ร้านคุโรชิโอะอิจิบังคัง
ปลาคัทสึโอะสดย่างด้วยฟางแล้วทานทานตรงนั้นเลย
ทาทากิย่างใหม่ ๆ มีกลิ่นหอมจากการย่างและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์
เมื่อได้ลองรับประทานดูครั้งหนึ่งแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะติดใจอย่างแน่นอน
รถยนต์ (ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)
16

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ

พิพิธภัณฑ์ที่สามารถลองทำกระดาษสาญี่ปุ่น และหัตถกรรมดั้งเดิมของโทะสะได้
 • พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ
 • พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ
 • พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ
 • พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ
 • พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ
 • พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองอิโนะ
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและนำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการผลิตกระดาษสาญี่ปุ่นโทสะ และวัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย คุณจะได้ลองทำกระดาษสาญี่ปุ่นแบบทำมือและได้กระดาษสาญี่ปุ่นที่คุณทำเองแผ่นเดียวในโลก ที่นี่มีมุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระดาษด้วย และสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากกระดาษสาญี่ปุ่นโทะสะ
รถยนต์ (ประมาณ 20 นาที)
17

วันที่ 4

ที่พักในเมืองโคจิ

 • ที่พักในเมืองโคจิ
ภาพถ่ายที่พักเป็นภาพ
วันที่ 5
รถยนต์ (ประมาณ 20 นาที)
18

วันที่ 5

วัดชิคุรินจิ

วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และสวนอันงดงามแปลกตา
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
 • วัดชิคุรินจิ
วัดชิคุรินจิเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องสวนที่สวยงาม และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง 88 แห่งในเส้นทางแสวงบุญของเกาะชิโกกุ ในฤดูใบไม้ร่วง ต้นเมเปิลและแปะก๊วยจะเริ่มมีสีสัน เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่จะมีทิวทัศน์สีสันสดใสกว้างทั่วทางเดินหิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามจะแต่งแต้มสีสันทั่วบริเวณวัด เช่น สวนที่มีมอสสวยงามและเจดีย์ห้าชั้นที่ทรงพลัง เป็นต้น ในฤดูร้อนจะพบวัด ศาลเจ้า และโคมหิน เป็นต้น อยู่ท่ามกลางความเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ของใบไม้และมอส ราวกับข้ามมาอีกโลกหนึ่ง หอสมบัติที่เก็บรักษาพระพุทธรูปซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชม
รถยนต์ (ประมาณ 20 นาที)
19

วันที่ 5

ตลาดฮิโรเมะ

ชนแก้วกันได้ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว!อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองได้อีกด้วย
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
 • ตลาดฮิโรเมะ
ตลาดแห่งนี้สามารถเพลิดเพลินกับอาหารราวกับเป็นงานเทศกาล ""ตลาดฮิโรเมะ"" ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่นโคจิและร้านอาหารจำนวนมากเป็นสถานที่ที่ทำให้ชาวเมืองโคจิและนักท่องเที่ยวได้อิ่มท้อง
ที่นี่คนแน่นขนัดเสมอเนื่องจากอยู่ข้างปราสาทโคจิ ให้บรรยากาศในสมัยก่อน นอกจากร้านอาหารก็ยังมีร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและร้านขายเสื้อผ้าตั้งรวมกันแน่นขนัดราว 65 ร้าน
แต่ละจุดจะมีโต๊ะอยู่ จึงแนะนำให้นำอาหารที่ซื้อมาจากแต่ละร้านมาทานในบริเวณนี้ เราจะพบคนที่ดื่มสุราตั้งแต่ช่วงกลางวันและบรรยากาศเช่นนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโคจิ
นอกจากนี้ก็มีมุมบาร์ที่ชื่อ ""บาร์ฮิโรเมะ"" และมีทั้งสไตล์อิตาเลียน สแปนิช และเฟรนช์ เป็นต้น ตลาดแห่งนี้ซึ่งเรียกว่าเป็น ""ครัวของโคจิ"" เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าใครก็อยากแวะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง
รถยนต์ (ประมาณ 30 นาที)

ท่าอากาศยานโคจิเรียวมะ
เครื่องบิน (1ชม.20 นาที)
20

วันที่ 5

ท่าอากาศยานฮาเนดะ

 • ท่าอากาศยานฮาเนดะ
จุดหมายปลายทาง

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย