นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมการท่องเที่ยวและการประชุมจังหวัดโคจิ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์แห่งนี้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมบนหลักกฏหมายและอื่นๆ ดังต่อไปนี้ ทางสมาคมฯ จะไม่ใช้ข้อมูลที่ระบุถึงหรือระบุได้ถึงตัวบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ที่อยู่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ฯลฯ (จากนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล หรือส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว หรือ ในกรณีที่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาแล้วนั้น ได้มีการวางมาตรการอันเหมาะสมสำหรับการป้องกันการรั่วไหล การยักยอกนำไปใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงและอื่นๆ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องถือครองไว้แล้ว จะมีการลบทิ้งอย่างแน่นอนและรวดเร็ว

ในหน้าเพจที่เว็บไซต์นี้ได้นำเสนอ มีหน้าเพจบางส่วนที่ใช้คุ้กกี้
คุ้กกี้ คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บสะสมในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้นำเสนอเว็บไซต์ระบุถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ การใช้คุ้กกี้ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน หน้าที่เข้าเยี่ยมชม และอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการใช้คุ้กกี้เก็บข้อมูลที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคลของผู้ใช้งานโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ท่านสามารถสั่งปิดฟังก์ชั่นการทำงานของคุ้กกี้ได้จากการตั้งค่าบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน แม้จะปิดฟังก์ชั่นการทำงานของคุ้กกี้ไปแล้ว ก็ยังสามารถใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ได้โดยไม่มีปัญหา

เว็บไซต์แห่งนี้ ใช้ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจสภาพการใช้งานเว็บไซต์ Google Analytics จะใช้คุ้กกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฏระเบียบการใช้งานของ Google Analytics โปรดดูได้ที่เว็บไซต์ของ Google Analytics ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากการใช้บริการ Google Analytics เป็นสิ่งที่ทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ เช่น ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพประกอบ ฯลฯ เป็นของผู้ให้ข้อมูล หรือ เป็นของสมาคมฯ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของภาพวาดและอื่นๆ ส่วนหนึ่งเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ ในกรณีที่ประสงค์จะใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เกินขอบเขตของ "การใช้ส่วนบุคคล" หรือ "การอ้างอิง" ตามที่ยอมรับได้ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อสอบถามไปยังสมาคมฯ

ลิงค์

การลิงค์มายังเว็บไซต์แห่งนี้ทำได้ฟรีตามหลักการ แต่ห้ามใช้อินไลน์เฟรม และห้ามลิงค์ไปยังภาพประกอบโดยตรง นอกจากนี้ ขอปฏิเสธการลิงค์จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบลิงค์จากหน่วยงานของเรา โปรดลบทิ้งในทันที

  • เว็บไซต์ที่ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่าน/เกรงว่าจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจผิดพลาด
  • เว็บไซต์ที่ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ทำให้สมาคมฯ หรือบุคคลที่สามเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกรงว่าจะก่อให้เกิดเรื่องดังกล่าว
  • เว็บไซต์ที่ละเมิดหรือเกรงว่าจะละเมิดลิขสิทธ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสมาคมฯ หรือ บุคคลที่สาม
  • เว็บไซต์ที่ละเมิดหรือเกรงว่าจะละเมิดทรัพย์สิน ชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของสมาคมฯ หรือ บุคคลที่สาม

รายการปฏิเสธความรับผิดชอบ

รายการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์แห่งนี้คาดว่าผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบมาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ก็ไม่มีการรับประกันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น โปรดทราบว่าจะไม่มีการรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์แห่งนี้

ทั้งนี้ บริการและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลิงค์กับเพจบนเว็บไซต์นี้มีการบริหารจัดการบนนโยบายและข้อกำหนดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากเว็บไซต์แห่งนี้ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้จะไม่รับประกันความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้าดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับลิงค์ปลายทางดังกล่าวเอง และไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล