เกี่ยวกับจังหวัดโคจิ

เกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว

  • สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) http://www.jnto.go.jp/eng/
  • สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JATA) https://www.jata-net.or.jp/english/
  • องค์กรสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเกาะชิโกกุ https://shikoku-tourism.com/en/

ข่าวสารการท่องเที่ยวภูมิภาคชิโกกุและจูโกกุ

หน่วยงานด้านการคมนาคมสาธารณะ