กลุ่มอาคารของเคนโกะ คุมะ

隈研吾設計建造物群(Kuma Kengo Sekkei Kenzo-butsu Gun)
กลุ่มอาคารของเคนโกะ คุมะ สถาปนิกผู้ออกแบบสนามกีฬาหลักของโตเกียวโอลิมปิกปี 2020
ที่เมืองยุสุฮาระมีอาคารหลายแห่งที่ออกแบบโดยเคนโกะ คุมะ เช่น ""Kumo-no-Ue-no Hotel"" เราจะพบเห็นอาคารที่ใช้ต้นสนอย่างโดดเด่นซึ่งเป็นวัสดุพิเศษของเมืองนี้ เมืองยุสุฮาระเป็นเมืองที่มีป่าไม้มากกว่า 90% ของพื้นที่ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ มีอาคารหลายแห่งที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยใช้ต้นสน ทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของไม้ เมื่อมองดูอาคารเหล่านั้นคุณยังได้สัมผัสกับความงดงามแบบ ""ญี่ปุ่น"" อีกด้วย

■ กลุ่มอาคารของเคนโกะ คุมะ
・Yusuhara Town Office 1444-1 ยุสุฮาระ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ  (1444-1, Yusuhara, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
・Kumo-no-Ue-no Hotel  3799-3 ทาโรกาวะ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ (3799-3, Tarogawa, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
・Kumo-no-Ue-no Gallery 3799-3 ทาโรกาวะ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ (ภายใน Kumo-no-Ue-no Hotel) (3799-3, Tarogawa, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
・Machi-no-Eki Yusuhara 1196-1 ยุสุฮาระ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ  (1196-1, Yusuhara, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
・Kumo-no-Ue-no Library 1212-2 ยุสุฮาระ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ (1212-2, Yusuhara, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
・YURURI Yusuhara (Yusuhara Town Integrated Welfare Facility) 1212-2 ยุสุฮาระ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ (1212-2, Yusuhara, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
・The Kengo Kuma Museum 3799-3 ทาโรกาวะ ตำบลยุสุฮาระ กิ่งอำเภอทากาโอกะ (3799-3, Tarogawa, Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture)
เลือกพื้นที่
ภาคตะวันตก
เลือกหมวดหมู่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่อยู่ 高知県高岡郡梼原町 (Yusuhara Town, Takaoka Gun, Kochi Prefecture, Japan)
การเดินทางเข้าถึงรถยนต์ ขับประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาทีจากสุสะคิ-ชูโอ IC บนทางด่วนโคจิจนถึงที่ว่าการเมืองยุสุฮะระ
รายละเอียดการเดินทางไปในเวลาที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ PDF
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
แม๊ปโค้ด392 801 555*85

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

แพลนสัมผัสประสบการณ์ที่ทำได้ใกล้ๆ

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย