DMV (รถ 2 ระบบที่สามารถสลับวิ่งได้ทั้งบนรางรถไฟและถนน)

DMV デュアルモードビークル (Dual-Mode Vehicle)
รถ 2 ระบบ ข้ามระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่ขวาล่างแห่งชิโกคุ
พรมแดนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดโทะคุชิมะและจังหวัดโคจิที่ได้ชื่อพื้นที่ขวาล่างแห่งชิโกคุมีทิวทัศน์และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากการขนส่งสาธารณะที่ไม่ค่อยสะดวก
ระบบ DMV (รถ 2 ระบบที่สามารถสลับวิ่งทั้งบนรางรถไฟและถนน) พาหนะขนส่งนวัตกรรมแรกของโลกที่นำเข้าทางรถไฟเลียบชายหาดอะสะของจังหวัดโทะคุชิมะได้เริ่มให้บริการในทางรถไฟตะวันออกอะสะในธันวาคมปี พ.ศ. 2564 โดยเชื่อมโยงเมืองไคโยของจังหวัดโทะคุชิมะและเมืองโทโยของจังหวัดโคจิและยืดขยายไปถึงเมืองมุโรโตะ

จากจังหวัดโทะคุชิมะจนถึงจังหวัดโคจิ ปัจจุบันได้วางแผนให้หมู่บ้านไคนันอะวะ สถานีไคนันอะวะ สถานีไคฟุ สถานีชิชิคุอิ สถานีคันโนะอุระ สถานีอุบิโนะของเมืองโทโย ออนเซ็นชิชิคุอิสถานีมิจิโนะ พิพิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมุโรโตะไฮโค มุโระโตะเซไกจีโอพาร์คเซนเตอร์ แหลมมุโรโตะTOROMU สถานีอุมิโนะ รวมทั้งสิ้น 11 สถานีจอดพัก ซึ่งในนั้นจากสถานีไคนันอะวะถึงสถานีคันโนะอุระจะเป็นรูปแบบรางรถไฟ ส่วนที่เหลือจะเป็นรูปแบบรถประจำทาง ที่สถานีไคนันอะวะและสถานีคันโนะอุระ สามารถชมทัศนียภาพของการเปลี่ยนโหมดรางรถไฟเป็นถนน

สถานีคันโนะอุระฝั่งโคจิถึงออนเซ็นชิชิคุอิสถานีมิจิโนะจะเป็นการเดินทางในวันธรรมดา ในช่วงวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเป็นไปกลับ 1 รอบต่อวัน และขยายการเดินทางผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านโรงเรียนจนถึง TOROMU สถานีอุมิโนะ
เลือกพื้นที่
ภาคตะวันออก
เลือกหมวดหมู่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่อยู่ 高知県安芸郡東洋町河内1757-1:甲浦駅(1757-1, Kawauchi, Toyo Town, Kochi Prefecture, Japan:Kannoura Station)
หมายเลขโทรศัพท์ 0887-34-0866
สมาคมนิติบุคคลทั่วไปการท่องเที่ยวภาคตะวันออกจังหวัดโคจิ (วันธรรมดา 8:30-17:15)
อีเมลtobukochi@vesta.ocn.ne.jp
ราคา200 เยน~
ตารางราคาตั๋ว https://asatetu.com/fee/
การเดินทางเข้าถึงถึงสถานีคันโนะอุระ
●ขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาทีจากเกอิเซอินิชิอินเตอร์เชนจ์ของทางด่วนโคจิ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
แม๊ปโค้ด427 152 237*05
จองออนไลน์ จองออนไลน์
หมายเหตุ●ช่องทางติดต่อ DMV
0884-76-3700
บริษัท ทางรถไฟเลียบชายหาดอะสะ จำกัด (6:00-19:00)
●ตารางเวลา https://asatetu.com/schedule/
●จำกัดจำนวนผู้โดยสาร เมื่อคนเต็มจะไม่เปิดให้ขึ้นรถ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

แพลนสัมผัสประสบการณ์ที่ทำได้ใกล้ๆ

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย