มิคุโรโดะ

御厨人窟(Mikurodo)
สถานที่ตรัสรู้ของพระอาจารย์โคโบไดชิ เป็นทัศนียภาพทางเสียงคัดสรร 100 แห่งของญี่ปุ่น
“เส้นทางแสวงบุญโอเฮนจิ 88 อารามแห่งชิโกกุ” ที่ริเริ่มโดยพระอาจารย์โคโบไดชิ เป็นหนึ่งในตัวแทนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชิโกกุ ออกเดินทางจากจังหวัดโทกุชิมะตามเข็มนาฬิกาผ่านจังหวัดโคจิ จังหวัดเอฮิเมะ จังหวัดคากาวะจะมีวัดรวมทั้งสิ้น 88 แห่งที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระอาจารย์โคโบไดชิ โดยมีแหลมมุโรโตะทางทิศตะวันออกของจังหวัดโคจิเป็นจุดเริ่มต้น ทั้งจังหวัดมีวัดทั้งสิ้น 16 แห่ง ถือว่าเป็น “โดโจแห่งการปฏิบัติธรรม” มิคุโรโดะและชินเมอิคุสึเป็นถ้ำทะเลธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนแหลมมุโรโตะ ตามตำนานเป็นสถานะที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์โคโบไดชิในสมัยวัยเยาว์ซึ่งอยู่ในเขตมุโรโตะสมัยเฮอังเมื่อ 1200 ปีก่อน ฝั่งขวาเมื่อหันหน้าเข้าจะเป็น “ชินเมอิคุสึ” ที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรม ฝั่งซ้ายเป็น “มิคุโรโดะ” ที่ใช้อาศัยในชีวิตประจำวัน

ตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระอาจารย์โคโบไดชิปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้ จู่ ๆ ก็มีดาวสว่างดวงหนึ่งบินจากขอบฟ้าเข้ามาที่ปาก และด้วยความรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับทัศนียภาพของท้องฟ้าและทะเลที่ได้เห็นอยู่นอกถ้ำ จึงตั้งนามฉายาว่า “คูไค”

เสียงคลื่นทะเลของ “มิคุโรโดะ” ได้ถูกกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นเลือกเป็น “ทัศนียภาพทางเสียงคัดสรร 100 แห่งของญี่ปุ่น”

การแสวงบุญที่วัดทั้ง 88 แห่งของชิโกกุ: โอะเฮนโระ
ที่อยู่ 高知県室戸市室戸岬町3225-2 (3225-2, Murotomisaki cho, Muroto City, Kochi Prefecture, Japan)
หมายเลขโทรศัพท์ 0887-22-0574
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมุโรโตะ
เวลาทำการเวลาเปิดให้เข้าถ้ำ
08:00-17:00
※การเปิดปิดถ้ำและเวลาเข้าถ้ำอาจเปลี่ยนแปลงชั่วคราวตามฤดูกาลและสภาพอากาศ
วันหยุดเปิดตลอดทั้งปี
การเดินทางเข้าถึง●เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมงจากนันโกกุอินเตอร์เชนจ์ของทางด่วนโคจิ
●โดยสารรถบัสของโคจิโทบุโคสึลงสถานี “หน้าโรงแรมมิซากะ” เดินเท้าประมาณ 5 นาที
แม๊ปโค้ด1027 276 719*37

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

แพลนสัมผัสประสบการณ์ที่ทำได้ใกล้ๆ

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย