โทะสะ โนะ โฮโจวไซ (เทศกาลการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ของโทะสะ)

土佐の豊穣祭(Tosa No Houjousai)
เทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโคจิ
โทะสะ โนะ โฮโจวไซ (เทศกาลการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ของโทะสะ) คือ เทศกาลอาหารที่จัดขึ้นประจำปีตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน อีเวนต์ที่เกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้คนนี้จัดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมด 7 แห่งตลอดหลายสัปดาห์ และทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการเชิดชูต่อรสชาติความหอมหวานที่ฤดูกาลนำมาให้
ฤดูใบไม้ผลิ คือ ฤดูกาลสำหรับ "การเก็บเกี่ยวใหญ่ของธัญพืชห้าอย่าง" หรือที่เรียกว่า โกะโคคุโฮโจว (Gokoku Houjyou) และการภาวนาสำหรับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นประเพณีซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณของญี่ปุ่น โทะสะ โนะ โฮโจวไซ คือ การฉลองความอุดมสมบูรณ์ของฤดูกาลด้วยผักสดที่เปลี่ยนใหม่เป็นอินาคะซูชิ (ซูชิชนบท) ปลาแม่น้ำที่ย่างกับเกลือบนเตาเปิด เนื้ออาคะอุชิ (เนื้อวัวแดง) ล้ำค่าที่เสริ์ฟโดยการเสียบไม้ และปลาโอแสนอร่อยขนาดที่ละลายในปากซึ่งถูกนำกลับมาโดยกระแสน้ำคูโรชิโอะ และแน่นอนว่าสิ่งที่ควบคู่กับอาหารชวนน้ำลายสอเหล่านี้ก็ไม่พ้นต้องเป็นสาเกท้องถิ่นที่มาจากน้ำบริสุทธิ์ของโคจิ
สถานที่จัดสำหรับเทศกาลนี้ คือ นิโยโดะกาวะ, อากิ, เรโฮคุ, โมโนเบะกาวะ, โควบัน, ฮาตะ และเมืองโคจิ สถานที่และเวลาของอีเวนต์นั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดกับพื้นที่นั้น ๆ ก่อน


สถานที่จัด
・ เมืองโคจิ
・ โควบัน
・ ฮาตะ
・ นิโยโดะกาวะ
・ เรโฮคุ
・ อากิ
・ โมโนเบะกาวะ

วันที่: เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
หมายเลขโทรศัพท์ 088-804-8333
สำนักงานส่งเสริมโทะสะ โนะ โฮโจวไซ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย