โอะกะยะบะชิ - โฮะริคะวะ เมืองโคจิ

高知市大鋸屋橋~堀川(Kochi-shi Ogayabashi ~ Horikawa)
ไม่เพียงแค่การเดินเล่นไปตามแนวต้นซากุระแต่ยังสามารถสนุกสนานกับแม่น้ำได้ด้วย
เลือกพื้นที่
ภาคกลาง
เลือกหมวดหมู่
ซากุระ
ที่อยู่ 高知県高知市九反田2-1 (2-1, Kutanda, Kochi City, Kochi Prefecture, Japan)
การเดินทางเข้าถึงจากสถานีโคจิ
● หากเดินทางด้วยรถไฟ ลงจากรถที่โทะสะเดนโคซู ฮาริมายะบะชิ เดิน 5 นาที / ลงจากรถที่สะเอนบะโช เดิน 3 นาที
● หากเดินทางด้วยรถบัส ลงจากรถที่โทะสะเดนโคซู ฮาริมายะบะชิ เดิน 5 นาที
● 5 นาทีด้วยรถยนต์
แม๊ปโค้ด 73 186 510*30

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

แพลนสัมผัสประสบการณ์ที่ทำได้ใกล้ๆ

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย