2020.07.11

จัตุรัสการท่องเที่ยวโคจิ

จัตุรัสการท่องเที่ยวโคจิ                                                                                                              "จัตุรัสการท่องเที่ยวโคจิ" ซึ่งอยู่ที่ทางออกทิศใต้ของสถานี JR โคจิเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดทั้งหมด ที่เคาน์เตอร์ของ "i อาคารให้ข้อมูลการท่องเที่ยว" จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งสื่อสารภาษาอังกฤษได้ประจำการอยู่ เชิญไปรับแผ่นพับภาษาต่าง ๆ และข้อมูลแนะนำตามฤดูกาล เป็นต้น และเริ่มออกเดินทางได้เลย!
ภายในอาคารได้สร้าง "บะคุมัทสึชิชิฉะชู" ซึ่งแสดงให้เห็นฉากที่เคยใช้ในละครของซะคะโมโตะ เรียวมะ วีรบุรุษในประวัติศาสตร์ ที่นี่ยังมีมุมที่สามารถลองสวมชุดกิโมโน จึงแนะนำให้แปลงกายเป็นชาวญี่ปุ่นในสมัยเอโดะและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก!
จักรยานให้เช่ามีหลายคันโดยให้เช่าตามลำดับที่มาติดต่อ จึงแนะนำให้ไปเที่ยวชมตามเวลาที่เปิดคือ 08:30น.
  • จัตุรัสการท่องเที่ยวโคจิ