2020.06.16

แม่น้ำชิมันโตะ

ที่แม่น้ำชิมันโตะซึ่งมีธารน้ำใสอันมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นมีเรือใบแบบโบราณที่หาชมยากในญี่ปุ่น
ความเร็วจะเปลี่ยนไปตามแรงลม และเมื่อลองฟังเสียงแม่น้ำและเสียงนกร้อง จะเกิดความรู้สึกอันสงบนิ่ง
ในอดีตใช้เป็นวิธีการขนส่ง แต่ปัจจุบันกลายเป็นพาหนะอันล้ำค่าที่คอยดูแลภูมิทัศน์แบบดั้งเดิมของแม่น้ำชิมันโตะ
https://visitkochijapan.com/th/activities/10154
  • แม่น้ำชิมันโตะ