2020.04.22

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมุโรโตะไฮโค 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมุโรโตะไฮโคเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เปิดเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วโดยได้รับแนวคิดอันแปลกใหม่ที่อยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโดยใช้โรงเรียนประถมเก่าที่ปิดตัวไปแล้ว! ที่นี่มีผู้มาเที่ยวชมจำนวนมากเกิน 1 แสนคนในรอบครึ่งปี สระว่ายน้ำที่นักเรียนประถมเคยใช้ว่ายน้ำกันมีปลาฉลามว่ายน้ำอยู่ และมีปลาทองอยู่ในอ่างน้ำภายในกล่องสำหรับกระโดดข้าม ส่วนห้องสุขาทำเป็นบ่อสัตว์น้ำที่มีแนวยาวไปด้านข้างซึ่งผู้ชมสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด และจัดแสดงเพื่อให้ใช้มือสัมผัสได้ เช่น ปลิงทะเล ปลาดาว และกุ้ง เป็นต้น 
สำหรับ "เวลาทำการ" ก็ใช้เวลาที่แสดงด้วย "เวลาเข้าเรียน-เลิกเรียน" จึงน่าสนใจทีเดียว!
การเขียนคำอธิบายสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะไม่ได้แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นประโยคที่แม้แต่เด็ก ๆ ก็คุ้นเคยและเข้าใจง่ายซึ่งจัดทำโดยนักเรียนที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยฮาวาย แสดงให้เห็นว่าเราคำนึงถึงชาวต่างชาติอย่างมากด้วยเช่นกัน
https://visitkochijapan.com/th/see-and-do/10005
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมุโรโตะไฮโค 

  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมุโรโตะไฮโค 

  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมุโรโตะไฮโค