2020.04.17

สวนพฤกษศาสตร์มากิโนะประจำจังหวัดโคจิ 

ตั้งอยู่ในทำเลที่เข้าถึงสะดวกโดยห่างจากสถานี JR โคจิด้วยรถบัสราว 30 นาที อย่าพลาดไปเที่ยวชม! สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีผู้คนที่ไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายต่างประทับใจว่าที่นี่ยอดเยี่ยม! และกลับไปอีกครั้ง
พื้นที่มีขนาด 6 เฮกเตอร์ เพียงเดินให้ทั่วหนึ่งรอบก็ใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง
มีการสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะภูมิประเทศ มีพืชพรรณแตกต่างกันไปตามฤดูกาล จึงสามารถเพลิดเพลินได้ทุกฤดูกาล
ที่นีมีรายละเอียดที่น่าสนใจแม้ว่าจะไม่ได้สนใจเรื่องดอกไม้และพืชพรรณ เช่น ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่แผ่นดินถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าหลังจากอุบัติขึ้นบนโลก รวมทั้งดอกเตอร์มากิโนะ ซึ่งเป็นผู้ฟูมฟักสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีความสนใจอย่างมากในการวิจัย และทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ด้านทุนทรัพย์ และภาพของภรรยาของท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ก็เป็นที่เล่าขานกันมา สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้จึงมีทั้งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในลักษณะดังกล่าวและมีความสนุกหลากหลายรูปแบบ
https://visitkochijapan.com/th/see-and-do/10019
  • สวนพฤกษศาสตร์มากิโนะประจำจังหวัดโคจิ 

  • สวนพฤกษศาสตร์มากิโนะประจำจังหวัดโคจิ