~ยินดีต้อนรับสู่ซาโตะยามะที่อบอวลไปด้วยกลิ่นยูสุ~ การท่องเที่ยวตาม "ถนนแห่งยูสุ" มรดกของญี่ปุ่น

เกาะชิโกกุเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของผลไม้ตระกูลส้ม ได้แก่ ส้ม ยูสุ และส้มสุดาจิ ที่โคจิมีปริมาณการผลิตยูสุมากเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเสน่ห์ของยูสุเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกโดยระยะหลังมีการส่งออกไปที่ยุโรป เป็นต้น ลองออกเดินทางท่องเที่ยวและมาเยี่ยมชมแหล่งผลิตยูสุ

ประวัติความเป็นมา "ยินดีต้อนรับสู่ถนนแห่งยูสุอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นจากทางรถไฟชินริน"

ในเขตจูเง (ตำบลนะฮะริ ตำบลทะโนะ ตำบลยาซึดะ หมู่บ้านคิตะงาวะ หมู่บ้านอุมะจิ) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดโคจิ ครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟูในอุตสาหกรรมป่าไม้ ทางรถไฟชินรินเชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันและขนส่งไม้จำนวนมากไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 1960-1969 อุตสาหกรรมป่าไม้ถดถอยตามยุคสมัย ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการปลูกยูสุเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่มาทดแทน ผลจากการกระตุ้นให้มีการปลูกยูสุจำนวนมากโดยเริ่มจากสวนขั้นบันไดบนเนินเขา ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตมากที่สุดในญี่ปุ่น
เมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวยูสุได้จำนวนมาก จึงมีการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่ทำมาจากยูสุ ผู้คนทั่วประเทศเริ่มได้ทานยูสุจากโคจิ ในยุคแห่งความปั่นป่วน อาชีพของผู้คนที่เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมป่าไม้มาเพาะปลูกยูสุ และทัศนียภาพที่สวยงามของสวนยูสุได้รับการกำหนดให้เป็น "มรดกของญี่ปุ่น" (※) และทำให้ยูสุของโคจิมีชื่อเสียงมากขึ้นไม่เฉพาะในญี่ปุ่นแต่รวมไปถึงทั่วโลกอีกด้วย

(※) เป็นรายการที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การรับรองเกี่ยวกับเรื่องราวที่บอกเล่าวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่นผ่านทางเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น

แวะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งยูสุที่ยังคงรักษาทัศนียภาพแบบดั้งเดิมของซาโตะยามะ

เขตจูเงปลูกต้นซีดาร์ที่สวยงามโดยติด 3 อันดับแรกของญี่ปุ่น ในป่าต้นซีดาร์ที่ปลูกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและพื้นที่เพาะปลูกขนาด 213 เฮกตาร์มีสวนยูสุตั้งกระจายอยู่ เราจะรู้สึกผ่อนคลายกับทิวทัศน์ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ยูสุจะมีดอกสีขาวขนาดเล็กบานในช่วงต้นฤดูร้อน และในฤดูร้อนจะมีใบสีเขียวและออกผล เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ผลจะเป็นสีเหลืองและเริ่มสุก ทำให้พื้นที่ทั้งหมดอบอวลไปด้วยกลิ่นอันสดชื่นของยูสุ ทัศนียภาพของสวนยูสุที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปตามฤดูกาลก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน
ที่ "หมู่บ้านอุมะจิ" และ "หมู่บ้านคิตะงาวะ" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหมู่บ้านแห่งยูสุยังคงมีต้นยูสุที่มีอายุมากกว่า 300 ปีและป่าต้นซีดาร์ แสดงให้เห็นว่าการปลูกยูสุและอุตสาหกรรมป่าไม้นั้นฝังรากลึกในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมาตั้งแต่อดีต ในหมู่บ้านทั้ง 2 แห่งนี้ยังมีโรงแรมแบบเรียวกังและบ่อน้ำร้อนด้วย จึงเชิญมาใช้เวลาผ่อนคลายที่นี่หลังจากการเดินเล่น

แวะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งยูสุที่ยังคงรักษาทัศนียภาพแบบดั้งเดิมของซาโตะยามะ

เขตจูเงปลูกต้นซีดาร์ที่สวยงามโดยติด 3 อันดับแรกของญี่ปุ่น ในป่าต้นซีดาร์ที่ปลูกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและพื้นที่เพาะปลูกขนาด 213 เฮกตาร์มีสวนยูสุตั้งกระจายอยู่ เราจะรู้สึกผ่อนคลายกับทิวทัศน์ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ยูสุจะมีดอกสีขาวขนาดเล็กบานในช่วงต้นฤดูร้อน และในฤดูร้อนจะมีใบสีเขียวและออกผล เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ผลจะเป็นสีเหลืองและเริ่มสุก ทำให้พื้นที่ทั้งหมดอบอวลไปด้วยกลิ่นอันสดชื่นของยูสุ ทัศนียภาพของสวนยูสุที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปตามฤดูกาลก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน
ที่ "หมู่บ้านอุมะจิ" และ "หมู่บ้านคิตะงาวะ" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหมู่บ้านแห่งยูสุยังคงมีต้นยูสุที่มีอายุมากกว่า 300 ปีและป่าต้นซีดาร์ แสดงให้เห็นว่าการปลูกยูสุและอุตสาหกรรมป่าไม้นั้นฝังรากลึกในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมาตั้งแต่อดีต ในหมู่บ้านทั้ง 2 แห่งนี้ยังมีโรงแรมแบบเรียวกังและบ่อน้ำร้อนด้วย จึงเชิญมาใช้เวลาผ่อนคลายที่นี่หลังจากการเดินเล่น
List of facilities of the old Yanase Logging Railroad (National designated Important Cultural Treasure)
Yuzu Road Map
 
1 Eya Tunnel エヤ隧道 291-2 Bessho Eyashima, Yasuda Town, Aki-gun
2 Banda Island Tunnel バンダ島隧道 272 Yodoko Bandajima, Yasuda Town, Aki-gun
3 Omukae Tunnel オオムカエ隧道 3-2 Ogawa Omukae, Yasuda Town, Aki-gun
4 Myojinguchi Bridge 明神口橋 3-2 Ogawa Omukae, Yasuda Town, Aki-gun
5 Kamagatani Plank Path 釜ヶ谷桟道 263-3 Segiri Shimanoune, Yasuda Town, Aki-gun
6 Kamagatani Bridge 釜ヶ谷橋 263-3 Segiri Shimanoune, Yasuda Town, Aki-gun
7 Hirase Tunnel 平瀬隧道 4198-21 Umaji Karatani, Umaji Village, Aki-gun
8 Gomi Tunnel 五味隧道 4146-7 Umaji Takao, Umaji Village, Aki-gun
9 Ochiai Bridge 落合橋 3546-1 Umaji Nagase, Umaji Village, Aki-gun
10 Koguchi Tunnel 河口隧道 1551-6 Umaji Kawaguchi, Umaji Village, Aki-gun
11 Inubo Bridge 犬吠橋 921-1 Kuki Kukiyama, Kitagawa Village, Aki-gun
12 Inotani Bridge 井ノ谷橋 922-3 Kuki Inotani, Kitagawa Village, Aki-gun
13 Horigao Bridge 堀ヶ生橋 33-1-7 Futamata Kamihorigao, Kitagawa Village, Aki-gun
14 Futamata Bridge 二股橋 357-1 Futamata Ochiai Nakauneyama, Kitagawa Village, Aki-gun
15 Koshima Bridge 小島橋 548 Koshima Kageuishiri, Kitagawa Village, Aki-gun
16 Tachioka No. 2 Plank Path 立岡二号桟道 Machii-higashi, Tano Town, Aki-gun
17 Hachimanyama Overpass 八幡山跨線橋 2851 Yahatayama, Tano Town, Aki-gun
18 Hoonji Overpass 法恩寺跨線橋 254-3 Otsu, Nahari Town, Aki-gun

การสัมผัสกับถนนแห่งยูสุ & กิจกรรม

ที่ "ทางรถไฟยานาเสะชินริน" ในหมู่บ้านอุมะจิ นักท่องเที่ยวนิยมลองนั่งที่หัวรถจักรซึ่งครั้งหนึ่งใช้ในการขนส่งต้นซีดาร์ นอกจากนี้ ในบริเวณใจกลางหมู่บ้านยังคงมีทางลาด (ทางกระเช้าที่ถ่วงด้วยน้ำหนักของน้ำ) ซึ่งเคยใช้กับพื้นที่ลาดชันอีกด้วย และคุณสามารถสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่โดยลองนั่งจริง ๆ ไปยังจุดที่สูงขึ้น 50 เมตร
ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวยูสุ นอกจากจะมีอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากยูสุซึ่งหาทานได้ยากแล้ว ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

● การลองโดยสาร-ลองขับบนรถไฟยานาเสะชินริน
ที่อยู่: ภายในสวนสาธารณะมารุยามะ ยานาเสะอะสะมารุยามะ หมู่บ้านอุมะจิ กิ่งอำเภออะคิ จังหวัดโคจิ 
โทรศัพท์: 0887-43-2240 (โมริโนะออนเซ็น ยานาเสะโนะยุ)
เวลา: 10:00น.-15:30น. (เวลาพัก 12:00น.-13:00น.)
วันทำการ: วันอาทิตย์
ค่าธรรมเนียม: ค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็กอายุ 3 ขวบ-ชั้นประถม 200 เยน, การทดลองขับ: นักเรียนชั้นประถมขึ้นไป 1,000 เยน

● ทางลาดของทางรถไฟชินริน
ที่อยู่: 3564-1 อุมะจิ หมู่บ้านอุมะจิ กิ่งอำเภออะคิ จังหวัดโคจิ
โทรศัพท์: 0887-44-2026 (อุมะจิออนเซ็น)
เวลา: 8:30น.-16:30น.
วันทำการ: วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ ส่วนเดือนสิงหาคมจะเปิดทุกวัน
ค่าธรรมเนียม: ค่าโดยสาร 400 เยน, อายุ 3 ขวบ-ชั้นประถม 300 เยน

● เทศกาลยูสุฮาจิมารุ ต้นเดือนพฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: ยูสุโนะโมริ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านอุมะจิ - สถานที่ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน
ที่อยู่: 3888-4 อุมะจิ หมู่บ้านอุมะจิ กิ่งอำเภออะคิ จังหวัดโคจิ
โทรศัพท์: 0120-559-659 (สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านอุมะจิ)

มาสัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารการกินจากส้มยูสุ

ถ้าได้มาตะเวนตามลายแทงส้มยูสุ ก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จากส้มยูสุ โดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันก็คือ "Inaka sushi"
หรือ "ซุชิพื้นบ้าน" ที่จะใช้ผักเป็นวัตถุดิบแทนเนื้อปลา เสน่ห์จะอยู่ตรงที่มีการนำน้ำส้มยูสุไปคลุกเคล้ากับข้าว จึงทำให้มีกลิ่นที่สดชื่น
และนอกจากนี้ยังมี เหล้ายูสุ น้ำส้มยูสุ พริกไทยผสมส้มยูซุ และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณจะสามารถสนุกกับการบริโภคส้มยูสุได้