จากสนามบินโคจิเรียวมะไปยังใจกลางเมืองโคจิ!

สนามบินโคจิเรียวมะเป็นดั่งหน้าต่างทางเชื่อมสู่ท้องฟ้าของโคจิ สำหรับผู้ที่ต้องการไปยังใจกลางเมืองโคจิ ขอแนะนำให้ลองใช้รถบัสรับส่งสนามบินหรือจะเช่ารถก็ได้เช่นกัน

วิธีการเดินทางจากสนามบินไปยังใจกลางเมืองโคจิ

・สำหรับผู้ที่ต้องการไปสถานีโคจิ กรุณาลงรถที่ "สถานีโคจิ" (Kochi Eki)
・สำหรับผู้ที่ต้องการไปปราสาทโคจิหรือตลาดฮิโรเมะ หากลงรถที่ "สะพานฮาริมายะเหนือ" (Kitaharimayabashi) จะสะดวกเพราะอยู่ใกล้กับชานชาลารถราง