2020.06.09

หอนาฬิกาโนระ (แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอะกิ)

เมื่อ 130 ปีก่อนในยุคที่นาฬิกายังคงหายาก มีชายคนหนึ่งศึกษาเทคนิคการประกอบนาฬิกาด้วยตัวเองและได้สร้างขึ้นมาด้วยมือทุกอย่างแม้กระทั่งเฟือง
นาฬิกาเรือนนี้ถูกนำไปใช้บอกเวลาแก่ชาวไร่ชาวสวน ปัจจุบันยังคงเป็นสัญลักษณ์ของตำบลแห่งนี้
หอนาฬิกาโนระแห่งนี้อยู่ที่อำเภออะคิห่างจากสถานีโคจิราว 1 ชั่วโมง ในบริเวณนั้นคุณสามารถชมบ้านซามุไรและทิวทัศน์ของชนบทอันเงียบสงบ 
※ หอนาฬิกาโนระเป็นบ้านพักส่วนบุคคล จึงไม่เปิดให้เข้าชมภายใน คุณสามารถชมจากภายนอกเท่านั้น
https://www.youtube.com/watch?v=555I8wfYmFA&t=11s

https://visitkochijapan.com/th/see-and-do/10006
  • หอนาฬิกาโนระ (แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอะกิ)