2020.05.16

ปลาซาบะชิมิสุ

<"ซาชิมิปลาซาบะ" ที่จะอร่อยยิ่งขึ้นหากเป็นปลาในท้องถิ่น >
ฤดูกาลของปลาซาบะอยู่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ในช่วงเวลานั้นปลาที่จับมาจากนอกชายฝั่งของแหลมอะชิซุริจะตั้งชื่อแบรนด์โดยเรียกว่า "ปลาซาบะชิมิสุ"
อำเภอโทะสะชิมิสุที่อยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะชิโกกุเป็นเมืองประมง ในสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอะใหญ่ที่สุดในโลกจึงเป็นแหล่งจับปลาที่เหมาะสมที่สุดในการจับปลาซาบะเนื้อแน่น
เมื่อเรือจอดเทียบฝั่ง ชาวประมงจะวิ่งอย่างสุดชีวิตและนำปลาที่ยังเป็นอยู่ปล่อยลงสู่ถังเก็บปลาบนท่าเรือประมงเพื่อรักษาความสดของปลาที่จับมาได้
เพราะมีความสดมาก ๆ ขอแนะนำให้ทานเป็นซาชิมิเป็นอย่างมาก
ปลาในช่วงเวลานี้จะมีไขมันเยิ้ม! ถือเป็นอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางมาลิ้มรส

https://visitkochijapan.com/th/taste-of-kochi/list#page-tab
  • ปลาซาบะชิมิสุ