สถานี JR อิโนะ

JR伊野駅(JR Ino eki)
ที่สถานีอิโนะของ JR ชิโกกุนี้ ส่วนบริเวณช่องตรวจตั๋ว สี่แยกหน้าสถานี และอื่นๆ ได้กลายเป็นต้นแบบของสถานที่สำคัญในภาพยนตร์แอนิเมชัน "มังกรกับเจ้าหญิงหน้ากระ"
เลือกพื้นที่
ภาคกลาง
เลือกหมวดหมู่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่อยู่ 高知県吾川郡いの町新町(Shinmachi, Ino Town, Agawa Gun, Kochi Prefecture, Japan)
แม๊ปโค้ด181 771 381*76
หมายเหตุเนื่องจากไม่มีที่จอดรถใกล้กับสถานี จึงขอความกรุณาใช้อาคารจอดรถของสถานที่ราชการส่วนท้องถิ่นเมืองอิโนะ
กรุณาอย่าจอดในพื้นที่ส่วนบุคคลบริเวณสถานีหรือวงเวียนของสถานี
กรุณาใช้ระบบขนส่งมวลชน หากเป็นไปได้

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย