2021.06.18

เที่ยวแบบ New Normal สนุก ปลอดภัย ตะลอนไปกับเส้นทางขับรถ ภูมิภาคชิโกะคุ (Shikoku)

เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นได้แนะนำแผนการเดินทางท่องเที่ยวรอบภูมิภาคชิโกะคุในระยะเวลาการเดินทาง 5 วันด้วยการเช่ารถขับจากสนามบินคันไซ
แผนการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้แนะนำมี 2 ตอน แบ่งเป็น ตอนที่ 1 เป็นแผนการเที่ยวชมด้านตะวันออกภูมิภาคชิโกะคุ คือ จังหวัดคางาวะ และ จังหวัดโทคุชิมะ และ ตอนที่ 2 เป็นแผนการเที่ยวชมด้านตะวันตกของภูมิภาคชิโกะคุ อันประกอบไปด้วยจังหวัดเอะฮิเมะ และ จังหวัดโคจิ 
สำหรับตอนที่ 2 สามารถเพลิดเพลินไปกับหมู่เกาะสวยงามที่ลอยอยู่ในทะเลเซโตะอุจิระหว่างเดินทางเข้าภูมิภาคชิโกะคุ ได้เพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนออนเซ็นในจังหวัดเอะฮิเมะ รวมทั้งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และอาหารท้องถิ่นของจังหวัดโคจิ
  • เที่ยวแบบ New Normal สนุก ปลอดภัย ตะลอนไปกับเส้นทางขับรถ ภูมิภาคชิโกะคุ (Shikoku)

  • เที่ยวแบบ New Normal สนุก ปลอดภัย ตะลอนไปกับเส้นทางขับรถ ภูมิภาคชิโกะคุ (Shikoku)