ซะคะโมโตะ เรียวมะ ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายสมัยโชกุนโทกุงาวะ วีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ซะคะโมโตะ เรียวมะ (1835-1867) วีรบุรุษซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดโคจิ เป็นที่ภาคภูมิใจในเรื่องการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น มีการนำเสนอเหตุผลที่ทำให้เรียวมะได้รับความนิยมผ่านทางยุคสมัยของเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและผลงานของเรียวมะ นอกจากนี้ ที่โคจิซึ่งเรียวมะใช้ชีวิตในวัยเด็กยังมีสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับเขา! ลองออกไปท่องเที่ยวเพื่อค้นหาเสน่ห์และจุดกำเนิดของเรียวมะ

ทำความรู้จักกับยุคสมัยที่เรียวมะมีชีวิตอยู่

ที่ญี่ปุ่นนักรบ (warriors called samurai) ที่เรียกว่าซามุไรได้วางระบบของรัฐบาลทหารศักดินา (feudal military government) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 สมัยที่ซะคะโมโตะ เรียวมะเกิด รัฐบาลเอโดะ (หรือรัฐบาลของโทกุงาวะ) (Edo bakufu, Tokugawa shogunate) อยู่ในอำนาจและสร้างสังคมแห่งชนชั้นที่เคร่งครัดโดยมีโชกุนอยู่ชั้นบนสุด และดำเนินนโยบายปิดประเทศ (sakoku, or policy of closed country) มามากกว่า 200 ปี ไม่ทำการค้าขายกับต่างประเทศยกเว้นฮอลันดากับจีน อย่างไรก็ตาม ในปี 1853 มีเรือกลไฟจากสหรัฐอเมริกาซึ่งนำโดยพลเรือเพอร์รีเข้าที่ญี่ปุ่นอย่างฉับพลันและร้องขอให้เปิดประเทศ โชกุนมองเห็นกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาและยอมอ่อนข้อต่อท่าทีอันแข็งกร้าวของพลเรือเพอร์รีได้ยอมรับคำร้องขอดังกล่าว แต่การยอมเปิดประเทศได้ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อโชกุน เริ่มเกิดความวุ่นวายทางการเมืองและเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ซะคะโมโตะ เรียวมะ ผู้ซึ่งเป็นซามุไรเหมือนกัน เกิดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้และเป็นบุคคลสำคัญที่ทำการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของซามุไร

ประวัติของซะคะโมโตะ เรียวมะ

ซะคะโมโตะ เรียวมะ เป็นบุคคลที่สร้างโอกาสในการล้มรัฐบาลเอโดะ ในสถานการณ์ที่มีกลุ่มคนคิดล้มล้างโชกุนด้วยกำลังทหาร เรียวมะได้เสนอให้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติ รัฐบาลเอโดะยอมรับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ทำให้รัฐบาลซามุไรที่ปกครองติดต่อกันมามากกว่า 650 ปีต้องสิ้นสุดลง และในปี 1868 ได้เกิดรัฐบาลเมจิที่มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย นอกจากมีบทบาทในด้านต่าง ๆ เช่น ก่อตั้ง "คาเนะยะมะชะชุ" บริษัทเทรดดิ้งแห่งแรกของญี่ปุ่นที่นากาซากิและบริหารจัดการธุรกิจขนส่งทางทะเล เป็นต้น ว่ากันว่ามีบุคคลไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอีกด้วย เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ดาบ และบุกเบิกยุคสมัยใหม่ด้วยเสน่ห์ของผู้คนและการพูดคุยโดยไม่ใช้กำลังทหาร ญี่ปุ่นในขณะนั้นมีการสู้รบภายในประเทศ เขามีมุมมองที่เป็นสากลและแนวคิดสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว เขาเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นในช่วงปลายสมัยเอโดะจนกระทั่งถูกลอบสังหารในวันเกิดอายุครบ 33 ปี เรียวมะยังคงเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในซามุไรยุคสุดท้ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

เยี่ยมชมบ้านเกิดของเรียวมะ

เรียวมะเกิดในตำบลที่อยู่ทางตะวันตกของปราสาทโคจิ ที่บริเวณดังกล่าวมีสถานที่หลายแห่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรียวมะ จึงเชิญชวนให้ลองออกไปท่องเที่ยวเพื่อค้นหาจุดกำเนิดของเรียวมะ

● หออนุสรณ์ถิ่นกำเนิดของเรียวมะประจำจังหวัดโคจิ
นำเสนอเหตุการณ์ในชีวิตของซะคะโมโตะ เรียวมะ ตั้งแต่เกิดจนถึงช่วงวัยหนุ่ม และบรรยากาศของเมืองบ้านเกิดของเรียวมะโดยใช้แบบจำลองสามมิติ โดยนำเสนอให้เข้าใจง่ายผ่านทางภาพประกอบและคำอธิบาย เช่น ช่วงชีวิตที่เรียวมะซึ่งเป็นคนเจ้าน้ำตาเริ่มฝึกฟันดาบและฝึกความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต้น เรามีอุปกรณ์เสียงสำหรับแนะนำข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย ขอให้เดินชมนิทรรศการโดยรอบและฟังคำอธิบาย ในพื้นที่ซึ่งจำลองการแยกตัวของตระกูลซะคะโมโตะ คุณสามารถถ่ายรูปกับตุ๊กตาเรียวมะ พี่สาว และเด็กสาว

● บ้านเกิดของซะคะโมโตะ เรียวมะ
สถานที่ซึ่งคาดว่าเป็นบ้านเกิดของเรียวมะ ปัจจุบันสร้างเป็นอนุสาวรีย์หิน และในวันคล้ายวันเกิดของเรียวมะซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปีจะมีผู้คนนำดอกไม้จำนวนมากมาวางเพื่อรำลึกถึง

ที่อยู่: 1-7 ตำบลคะมิ เมืองโคจิ

● ที่ทำการไปรษณีย์เรียวมะ
เป็นที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งมีผู้คนที่ชื่นชอบเรียวมะจากทั่วประเทศแวะมาเยือน จำหน่ายไปรษณียบัตรที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรียวมะและสิ่งที่มีชื่อเสียงของโคจิ หากต้องการคุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตรารูปเรียวมะและอนุสาวรีย์หินที่บ้านเกิด ที่ทางเข้าจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของเรียวมะและบนตู้ไปรษณีย์ก็มีรูปปั้นขนาดเล็กของเรียวมะอยู่ด้วย อย่าลืมถ่ายรูปที่ระลึกกลับมา

ที่อยู่: 1-8-18 ตำบลคะมิ เมืองโคจิ
โทรศัพท์: 088-823-4782
เวลา: 09:00น. - 17:00น.
วันหยุดที่แน่นอน: วันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ไปเยือนคัทสึระฮามะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรียวมะ

คัทสึระฮามะ ที่นี่เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นบ้านเกิดที่ซะคะโมโตะ เรียวมะรักอย่างมาก อยู่ชายฝั่งที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก และมีความสวยงามที่ตัดกันระหว่างเม็ดทรายสีขาวกับต้นสนที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในจุดชมวิวอันขึ้นชื่อของโคจิ บริเวณคัทสึระฮามะมีสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับเรียวมะ

● รูปปั้นซะคะโมโตะ เรียวมะ
รูปปั้นซะคะโมโตะ เรียวมะ ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นคัทสึระฮามะ มีความสูงรวมแท่นรองราว 13.5 เมตร ช่วงต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมและช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งแท่นชมวิวพิเศษขึ้นข้าง ๆ รูปปั้นเรียวมะ โดยคุณจะมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกจากมุมมองเดียวกับเรียวมะ อย่าพลาดไปเยือนที่นี่ในช่วงเวลาดังกล่าว (การติดตั้งแท่นชมวิวอาจไม่มีหรืออาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละปี)

ที่อยู่: อุระโดะ เมืองโคจิ

● พิพิธภัณฑ์ซากาโมโตะ เรียวมะ ประจำจังหวัดโคจิ
เป็นหออนุสรณ์ที่นำเสนอผลงานของเรียวมะโดยใช้เอกสารและภาพอันมีค่าเกี่ยวกับเรียวมะ คุณสามารถทำความรู้จักตัวละครจากจดหมาย (สำเนา) ที่เรียวมะส่งถึงภรรยาและพี่สาวของเขา ที่นี่จัดเตรียมอุปกรณ์แท็บเล็ตเสียงที่รองรับภาษาต่างประเทศด้วย จึงขอชวนให้ไปสัมผัสกับชีวิตของเรียวมะโดยรับฟังคำอธิบาย

ไปเยือนสถานที่ที่จะได้ทำความรู้จักกับเรียวมะ

"พิพิธภัณฑ์ตำนานเรียวมะ บะคุมัทสึชิชิฉะชู" ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสถานี JR โคจิ มีฉากที่จำลองบ้านเกิดของเรียวมะ มีห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องส่วนตัวของเรียวมะ และแม้กระทั่งสวน ทำให้ได้อารมณ์ราวกับย้อนเวลากลับไปอย่างแท้จริง คุณสามารถสวมชุดกิโมโนและสนุกกับการถ่ายรูปที่ระลึก (สวมชุดฟรี) ในอารมณ์แบบเรียวมะด้วย! นอกจากนี้ยังสามารถนำขนมและของว่างที่ซื้อจากร้านค้าที่อยู่ติดกันมานั่งทานในห้องนั่งเล่นซึ่งอยู่ภายในฉากจำลองบ้านเกิดอีกด้วย บริเวณติดกันยังมี "โทะสะเทะระสึ" ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคจิ และแนะนำข้อมูลทั้งหมด เช่น ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ภายในพื้นที่จะสังเกตเห็นรูปปั้นสัมฤทธิ์ของเรียวมะกับสหายซามุไรรวม 3 อัน

"ปราสาทโคจิ" ที่บอกเล่าถึงยุคสมัยในช่วงชีวิตของเรียวมะสู่ปัจจุบัน

""ปราสาทโคจิ"" สร้างขึ้นในปี 1601 โดยคาสุโทะโยะ ยะมะอุจิ ซึ่งปกครองจังหวัดโคจิในขณะนั้น เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของชิโกกุและเป็นปราสาทที่มีคุณค่าโดยหอกลางของปราสาท(※)ยังคงหลงเหลือสภาพอยู่ทั้งหมด นอกจากนี้ บนกำแพงและประตูจะมีช่องสำหรับใช้ปืนและธนูเล็งยิงศัตรู และยังมีกลไกอีกหลายอย่างที่หลงเหลืออยู่เพื่อปกป้องปราสาทจากศัตรู จึงขอให้ลองเดินเล่นและค้นหาดู จุดที่น่าสนใจที่สุดของปราสาทโคจิคือ ""หอคอยบนปราสาท"" ที่อยู่ด้านบนสุดของปราสาทและอนุญาตเฉพาะบุคคลตำแหน่งสูงเท่านั้นที่เข้าไปได้ ในญี่ปุ่นมีปราสาทเพียง 12 แห่งเท่านั้นที่ ""หอคอยปราสาท"" ยังคงหลงเหลือลักษณะดั้งเดิม และหนึ่งในนั้นคือปราสาทโคจิ เรียวมะเกิดมาเป็นซามุไรระดับล่างจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในปราสาท แต่ปัจจุบันสามารถเข้าชมทั้งภายในปราสาทและหอคอยปราสาท จากชั้นบนสุดของหอคอยปราสาทสามารถมองลงมาเห็นเมืองโคจิได้ 360 องศา จึงขอชวนให้มาชมทิวทัศน์ของเมืองโคจิที่เรียวมะเคยอาศัยอยู่

(※)หอกลางของปราสาท・・・สถานที่ซึ่งเจ้าของปราสาทอาศัยอยู่