พบกับสิ่งก่อสร้าง 6 แห่งของเคนโกะคุมะสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นใน “เมืองเหนือเมฆ-เมืองยุซุฮะระ”

“เมืองยุซุฮะระ” ของจังหวัดโคจิ ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1455 เมตรทางฝั่งตะวันตกของเทือกเขาชิโกคุ พื้นที่ในเมือง 90% เป็นป่าไม้ เป็นเมืองป่าไม้เหนือเมฆอย่างแท้จริง ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม จึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาเยี่ยมชม

แต่สาเหตุหลักที่ทำให้เมืองยุซุฮะระได้รับความสนใจทั้งในและนอกประเทศในช่วงนี้นั้น เป็นเพราะสิ่งก่อสร้าง 6 แห่งที่สร้างโดย “เคนโกะ คุมะ” สถาปนิกชื่อดังระดับสากลผู้ออกแบบ “สนามกีฬาแห่งชาติ”ของโตเกียวโอลิมปิก เมืองยุซุฮะระเป็นสถานที่เพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถชมดูผลงานสิ่งก่อสร้างของเคนโกะ คุมะได้มากที่สุดในที่เดียวกัน ด้วยแนวคิด “สิ่งก่อสร้างที่สูญเสีย” ที่เน้นความกลมกลืนกับทิวทัศน์ธรรมชาติในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้กับความสวยงามของงานไม้ที่สถาปัตยกรรมแบบคุมะถนัดที่สุด ไม่เพียงแค่ผู้หลงใหลในสถาปัตยกรรมเท่านั้น แม้แต่นักท่องเที่ยวทั่วไปก็ตื่นเต้นมากเช่นกัน

บทความนี้ได้แนะนำโอกาสในการพบเจอกันระหว่างเคนโกะ คุมะกับเมืองยุซุฮะระ และเสน่ห์ของสิ่งก่อสร้างทั้ง 6 แห่ง

“ยุซะฮะระซะ” โอกาสในการพบเจอกันระหว่างเคนโกะ คุมะและสถาปัตยกรรมไม้

โอกาสที่เคนโกะ คุมะและเมืองยุซุฮะระได้สร้างวาสนาอันลึกซึ้งมาจากโรงละครไม้ “ยุซะฮะระซะ (หอสาธารณะยุซุฮะระ)” ในเมือง
ยุซุฮะระซะเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยไทโชที่มีรูปแบบผสมญี่ปุ่นและตะวันตกเพียงไม่กี่แห่งที่ยังรักษาไว้ในจังหวัดโคจิ แต่เนื่องจากก่อสร้างไว้นาน สิ่งก่อสร้างมีรูปแบบเก่าแก่จนเผชิญกับวิกฤตที่เกือบจะถูกรื้อถอน ในปี 1987 เคนโกะ คุมะได้ก้าวเข้ามายังเมืองยุซุฮะระจากการเรียนเชิญให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ยุซุฮะระซะที่ริเริ่มโดยสถาปนิกในท้องถิ่น

หลังจากที่เคนโกะ คุมะได้ชมและเข้าใจถึงวิธีก่อสร้างและประวัติของซุยุฮะระซาแล้ว ก็ตะลึงอย่างยิ่งกับความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์กับเมืองป่าไม้และศิลปะช่างไม้ที่ประณีตภายใน ดังนั้นจึงตัดสินใจทุ่มเทกับโครงการอนุรักษ์ยุซะฮะระซะ แต่สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากกับวิธีก่อสร้างแบบโมเดิร์นสมัยใหม่ที่เขาถนัดในตอนนั้น ดังนั้น การได้พบเจอกับยุซุฮะระซะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเขาในฐานะที่เป็นสถาปนิกเช่นกัน และก็เป็นจุดเริ่มต้นของ “สถาปัตยกรรมไม้” ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบคุมะที่คนปัจจุบันรู้จักกันดี

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เคนโกะ คุมะประทับใจอย่างยิ่งไม่ได้มีเพียงแค่ศิลปะงานไม้ของยุซะฮะระซะเท่านั้น รูปแบบการใช้ชีวิตและวิถีชาวบ้านอันอบอุ่นที่เกิดจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่น เสน่ห์ต่าง ๆ ของเมืองล้วนทำให้เคนโกะ คุมะหลงใหลอย่างยิ่ง

ตั้งแต่นั้นมาเคนโกะ คุมะยังคงรักษาการแลกเปลี่ยนกับเมืองยุซุฮะระ และทยอยสร้างสิ่งก่อสร้างดีไซด์ดั้งเดิม 6 แห่งตั้งแต่ปี 1994

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเมืองยุซุฮะระและธรรมชาติ Part 1

โรงแรมคุโมะโนะอุเอโนะ (อาคารหลัก)
สร้างเสร็จในปี 1994 เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกที่เคนโกะ คุมสร้างไว้ในเมืองยุซุฮะระ ชายคาที่คล้ายกับปีกเครื่องบินเป็นสัญลักษณ์แทนก้อนเมฆบนท้องฟ้า สระน้ำครึ่งวงกลมที่อยู่หน้าสิ่งก่อสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนเซนไมดะในท้องถิ่น ซึ่งแสดงภาพลักษณ์ธรรมชาติของเมืองยุซุฮะระได้อย่างสมบูรณ์บนผลงานสถาปัตยกรรม
อาคารหลักจะปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2021 เป็นต้นไป และคาดว่าจะเปิดให้บริการใหม่ในปี 2024

พิพิธภัณฑ์ย่อยของเคนโกะ คุมะ
ชื่อเรียกรวมของทางเชื่อมระหว่างทางเดินยาว พื้นที่หอศิลป์ และสะพานไม้กับอาคารหลักของโรงแรมคุโมะโนะอุเอโนะ โดยพื้นที่หอศิลป์ส่วนกลางได้จัดแสดงภาพออกแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างในเมืองยุซุฮะระของเคนโกะคุมะ คำอธิบายวัตถุประสงค์ในการออกแบบ สะพานไม้ และโมเดลที่มีชื่อว่า “จิโกคุกุมิ”
ในนั้น “สะพานไม้” ได้ใช้ต้นสนจำนวนมากจากเมืองยุซุฮะระ และสร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่จะหลอมรวมเมืองยุซะฮะระและสภาพแวดล้อมป่าไม้เข้าด้วยกัน โครงสร้างแท่งไม้หลายชั้นเมื่อมีแสงอาทิตย์สาดส่องจะทำให้ภายในของสะพานให้อารมณ์ของแสงเงาที่เหมือนกับแสงอาทิตย์ทะลุผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้ ในการก่อสร้างได้ใช้ “คุมิโมะโนะ” ที่เป็นวิธีการในการรองรับชายคาดั้งเดิมของญี่ปุ่น และวิธีการสร้างสะพานแบบดั้งเดิม “ฮะเนะโบชิ” วิธีการต่อร่องและเดือยที่ไม่มีการใช้ตะปู ตัวสะพานมีโครงสร้างแท่งไม้ที่ทับซ้อน ซึ่งมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างเพียงหนึ่งเดียวในโลก

※ “พิพิธภัณฑ์ย่อยของเคนโกะ คุมะ” จะปิดทำการในช่วงที่โรงแรมคุโมะโนะอุเอโนะอาคารหลักปิดก่อสร้าง ในเดือนธันวาคม ปี 2021 งานแสดงภายในได้เคลื่อนย้ายไปที่อาคารรุ่นแรกของ “หอข้อมูลประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองยุซุฮะระ” เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะ โปรดซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองยุซุฮะระ
・เวลาเปิดหอ : 09:00-16:30
・ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 200 เยน นักเรียนต่ำกว่าชั้นมัธยม・ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 100 เยน

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลอมรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองยุซุฮะระ Part 2

อาคารทั่วไปเมืองยุซุฮะระ
สิ่งก่อสร้างที่สร้างร่วมกันระหว่างเคนโกะ คุมะกับภาควิชาวิศวกรรมการออกแบบระบบของคณะเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเคโอ สร้างเสร็จในเดือนตุลาคม ปี 2006 ในเวลานั้นการสร้างอาคารเก่าแก่ขึ้นมาใหม่ ได้นำเข้าแนวคิด “จัดสร้างฟังก์ชั่นสำหรับฐานป้องกันภัยพิบัติ” “ความสะดวกของผู้อยู่อาศัย” “การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้งานวัสดุไม้ดั้งเดิมของยุซะฮะระ” มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเมือง
อาคารทั่วไปของเมืองยุซุฮะระเป็นสัญลักษณ์ของเมืองยุซุฮะระ ในการก่อสร้างได้ใช้ไม้จำนวนมากจากเมืองยุซุฮะระที่เติบโตจากแม่น้ำชิมันโตะ ทุกที่ที่ไปล้วนเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากไม้ ห้องโถงในชั้น 1 ได้จัดทำ “โรงน้ำชา” ที่ให้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองยุซุฮะระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนพักผ่อนที่อบอุ่นสำหรับเหล่าผู้คนที่มาถึง ผนังตกแต่งด้วยกระดาษวาชิรีดมือของ Rogier ผู้ผลิตกระดาษวาชิมืออาชีพสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่ย้ายถิ่นฐานมาที่เมืองยุซุฮะระ
และเพื่อให้กลายเป็น “อาคารประเภทแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน” ตัวอาคารได้นำเข้าโครงสร้างประหยัดพลังงาน และการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ที่ช่วยลดภาระของสิ่งแวดล้อม เช่น ติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์บนหลังคา ประตูใหญ่ที่สามารถเปิดอ้าเพื่อถ่ายเทอากาศได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
*สามารถเข้าชมข้างในได้อิสระในเวลาที่อาคารเปิด

“ยุซุฮะระ” สถานีรับรองของเมือง (Marche Yusuhara)
สร้างเสร็จในปี 2010 ชั้น 1 เป็นหอแนะนำสินค้า ชั้น 2 ขึ้นไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแบบผสมของโรงแรมมาร์เช่ ยุซุฮะระ ฝั่งที่ติดถนนสร้างด้วยการมุงหญ้าคา สัญลักษณ์ “โรงน้ำชา” ของวัฒนธรรมโบราณในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการกระจายความร้อน ป้องกันความร้อนเป็นต้น ร่วมกันสร้างขึ้นโดยเคนโกะ คุมะกับช่างฝีมือกระท่อมมุงในท้องถิ่น การออกแบบที่ยกสูงขึ้นภายในได้ใช้ไม้สนแท้จากเมืองยุซุฮะระเป็นเสา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เหมือนเข้าสู่ป่าไม้ กลิ่นหอมของไม้แตะจมูกทันทีที่ก้าวเข้าไปในหอ

เวลาทำการของหอแนะนำสินค้าคือ 08:30-18:00 ส่วนโรงแรมต้องจองก่อนล่วงหน้า

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลอมรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองยุซุฮะระ Part 3

หอสมุดประจำเมืองยุซุฮะระ (หอสมุดเหนือเมฆ)
ให้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และพักผ่อนแก่ผู้อาศัยในท้องถิ่น หอสมุดป่าไม้ที่สร้างจากภาพลักษณ์ป่าเมืองยุซุฮะระด้วยการใช้ไม้สนจากเมืองจำนวนมาก รูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบสง่าหลอมรวมกับภูเขาป่าไม้เขียวขจีที่อยู่ด้านหลัง ภายในตกแต่งเป็นกิ่งก้านใบไม้ที่ราวกับป่าไม้ด้วยวิธีการทับซ้อนแท่งไม้ในแบบที่สถาปัตยกรรมคุมะถนัด
หอสมุดนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบ้านในท้องถิ่น สามารถมองเห็นเด็ก ๆ ที่นั่งอ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังมีสนามปีนผาในร่มเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก ซึ่งทำให้กลมกลืนกับบรรยากาศการใช้ชีวิตในท้องถิ่น ตู้หนังสือบางส่วนในหอได้จัดทำตู้แสดงโมเดลของไคโยโด

เวลาเปิดให้เข้าชม : 09:00-20:00
ปิดทำการ:วันอังคาร วันศุกร์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
เข้าชมฟรี・สามารถเข้าชมฟรีอย่างอิสระในเวลาเปิดทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการผสมของเมืองยุซุฮะระ (YURURI ยุซุฮะระ)
เชื่อมโยงกับหลังคาของหอสมุดประจำเมืองยุซุฮะระ แสดงถึงภูเขาทอดยาวต่อเนื่องของเมืองยุซุฮะระ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการของท้องถิ่น สามารถชมดูจากภายนอกเท่านั้น ตั้งติดกับหอสมุดเหนือเมฆ ให้สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตข้ามยุคตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ

“ไกด์ชมสถาปัตยกรรมเคนโกะ คุมะ” ให้ประสบการณ์ที่ประทับใจมากยิ่งขึ้นแก่นักท่องเที่ยว

เนื่องจากเคนโกะ คุมะได้ถูกเลือกให้เป็นผู้ออกแบบ “สนามกีฬาแห่งชาติ” ของโตเกียวโอลิมปิก ทำให้ “การท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเคนโกะ คุมะของเมืองยุซุฮะระ” เป็นที่รู้จักของผู้คน ในปี 2020 ได้ตกแต่งหอศิลป์เหนือเมฆเป็น “พิพิธภัณฑ์ย่อยของเคนโกะ คุมะ” โดยเพิ่มการจัดแสดงข้อมูลและโมเดลสิ่งก่อสร้าง ทำให้การท่องเที่ยวนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ช่วงที่โรงแรมคุโมะโนะอุเอโนะปิดปรับปรุง จะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่หอข้อมูลประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมืองยุซุฮะระ)
เพื่อตอบสนองกับการเปิดให้เข้าชม สมาคมการท่องเที่ยวเหนือเมฆยุซุฮะระจะเปิดตัวบริการ “ไกด์ชมสถาปัตยกรรมเคนโกะ คุมะและยุซุฮะระ”โดยอาสาสมัครในท้องถิ่น ให้การท่องเที่ยวเรียนรู้สถาปัตยกรรมและประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแก่นักท่องเที่ยว การพาชมอย่างเป็นมิตรโดยเจ้าหน้าที่ไกด์ที่รู้จักเมืองยุซุฮะระเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะเพิ่มความประทับใจให้กับการเดินทาง นอกจากนี้ใน “ไกด์เดินเล่นเส้นทางแห่งเดปปัน” ยังมีเจ้าหน้าที่ไกด์ที่แต่งตัวเป็นซากาโมโตะ เรียวมะอีกด้วยนะ!

“สมาคมการท่องเที่ยวเหนือเมฆยุซุฮะระ” มีบริการให้เช่าจักรยานไฟฟ้า ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการทัวร์ชมเมืองยุซุฮะระที่มีทางย่อยและเนินลาดค่อนข้างมาก เชี่ยมชมเมืองยุซุฮะระที่มีความเกี่ยวข้องกับซากาโมโตะ เรียวมะอย่างลึกซึ้งและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่าจักรยานเพื่อเดินทางรักษากายใจสักครั้งเถอะ!
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2021 เป็นต้นไป “โรงแรมคุโมะโนะอุเอโนะอาคารหลัก” ที่เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเคนโกะ คุมะในเมืองยุซุฮะระจะเริ่มปรับปรุงขยาย คาดว่าจะเปิดทำการในรูปแบบใหม่ทั้งหมดในปี 2024 เรามารอคอยด้วยกันเถอะ!

<หน้าต่างสมัคร>
สมาคมการท่องเที่ยวเหนือเมฆยุซุฮะระนิติบุคคลทั่วไป
ที่อยู่ : 1426-2 ยุซุฮะระ ยุซุฮะระโจ ทะคะโอคะกุน โคจิเคน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0889-65-1187
เวลาทำการ : 9:00-17:00 (เปิดตลอด)
ค่าใช้จ่าย : เจ้าหน้าที่ไกด์ 1 คน 3,000 เยน (เดือนเมษายน ปี 2022 เป็นต้นไปค่าใช้จ่ายปรับเป็น 4,000 เยนต่อคน)
(เจ้าหน้าที่ไกด์แต่ละคนรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 15 คน รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ย่อยของเคนโกะ คุมะ)