tosatrip

ระบบนี้เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟนที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดโคจิในทันที สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลายๆ พื้นที่ภายในจังหวัดโคจิได้
tosatrip (https://bot.talkappi.com/bot?id=kouchi-20)
ดูวิดีโอตัวอย่าง(https://www.youtube.com/watch?v=elzPL9cf8K4&t=8s)