KOCHI-JIN

KOCHI-JIN หมายถึงผู้คนที่ใช้ชีวิตในจังหวัดโคจิ มีความร่าเริง มีชีวิตชีวา ใจกว้าง และสำนึกรักบ้านเกิดสูง หากได้ถามข้อดีของประเทศแล้ว พวกเขาจะมีเรื่องเล่าไม่มีวันหมดทีเดียว หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนแผ่นพับแนะนำที่ท่องเที่ยว ซึ่ง “KOUCHI-JIN” หรือชาวโคจิจะมาแนะนำประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ธรรมชาติ, และอาหารของจังหวัดโคจิที่เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อบ้านเกิด ลองหยิบขึ้นมาสักเล่ม แล้วมาสัมผัสการเดินทางที่อิสระในจังหวัดโคจิดูสิ